KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Özgüven ve Karizma

Özgüven ve karizma dış referanslı olmayıp sadece görüntü, imaj, ses tonu ve ifadeye bağlı değildir. Özgüven ve karizma içsel referansla arttırılabilir ve sadece zihinsel ve görsel bir iletişim ile değil tüm beden ve ruh ile barışmayı gerektirir. Bu çalışmada amacımız; her ortamda kolaylıkla kendisi olabilen, girdiği ortam ve yaptığı sunumlarda insanları etkisi altına alan, iz bırakan bireyler olmaktır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Akıl Oyunları – Ego Stratejileri

Çocuk yaştan itibaren bilinçaltımıza atılan kalıplar yaşam içinde farkında olmadan bizi yönetmeye başlamaktadır. Özellikle herşey yolunda gibi gözükmesine rağmen altta devam eden mutsuzluk, tatminsizlik duygusunun nedeni akıl oyunlarının sonucu olabilir. Bu çalışmada amacımız akıl oyunlarımızı ve ego stratejilerimizi fark ederek otomatik pilottan çıkmak ve gerçek kendimizle iletişime geçerek güven alanımızın dışında  ve daha özgür bireyler olarak odaklı çalışabilmektir.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Eril ve Dişi Enerjinin Dengelenmesiyle İşyerinde Verimlilik

Her birimiz eril ve dişi enerjilerden oluşmaktayız. Kişiye göre ağırlığı değişken olmakla birlikte kadın veya erkek bedeninde olmamızdan bağımsız  kendi içimizde bu enerjilerin denge ve uyumlu olması gerekmektedir. Evrendeki herşey bir dengeye gelmek durumundadır. Örneğin planlama, hedef belirleme, hedefe uygun aksiyona geçme eril enerjinin itici gücüyle harekete geçerken, önceden belirlenen plana uyum sağlamak adına sabitleşmek, anda değişen dinamiklere uyum sağlamak ve fırsatları görmek eril enerji için problem olabilir.

Eril ve dişi enerjinin dengelenmesiyle birlikte büyük resme, bir adım sonrasına dair çerçeve çizilirken, detayda karşımıza çıkanları da kaçırmadan esnek ve uyumlu olarak hem zamanı etkin kullanmamızı, hem de verimliliği arttırmamızı sağlamaktadır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Bedenin Sihirli Dili

Bedenimiz bu yaşamda en kutsal aracımız olmakla birlikte aynı zamanda tüm duyguları ve yaşanan travmaları depolayan bir hard disk gibidir. Hayatımızda tekrarlayan birçok kısır döngü, ve korkularımızı  bedenimizle gerçekten iletişime geçtiğimizde ulaşabilir ve  çözümleyebiliriz. Bu atölye çalışmasında amacımız bedenimizin, bize anlatmaya çalıştığı mesajları duyabilmek ve daha ziyade, dengeli bir birey olarak, iletişimde, sunumda etkin bir beden dili kullanabilmektir.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Duyguların Evrimi

Öfke, kıskançlık, endişe gibi duygular çok güçlü bir etkiye sahiptir ve bu duygular hem kişi  hem de çevresindeki insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratarak  performans ve motivasyonu aşağıya çekmektedir. Bu atölye çalışmasındaki amacımız bu duyguların varlığını kabul ederek   hissetmeye kendimizi açmak ve bu gücü pozitif duygulara dönüştürerek   olumlu yönde kullanmaktır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Beyin ve Kalp Arasındaki Denge

Zihinsel gücün ön plana çıktığı iş yaşamında mantık ve irade davranışlarımızın ve eylemlerimizin lideri olmuştur. Oysa içine girdiğimiz dönemde kalbi, ruhu, vicdanı, insani değerleri daha fazla oyuna alma zamanı gelmiştir. Bu atölye çalışmasındaki amacımız zihin ve kalp arasındaki ilişkinin farkındalığını yaratarak, daha insani değerlerin ön planda olduğu bir iş ortamı oluşturmak ve çalışan memnuniyetini arttırmaktır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Anın Mucizelerine Kendimizi Açmak

Sadece bildiklerimiz ve  deneyimlerimizden yola çıkarak  problemlere çözüm aramak bizi  benzer bir döngüde tutacaktır. Oysa bilinenin ötesine geçmek için bildiklerimizi bir kenara bırakıp kendimizi farklı olasılıklara açmamız gerekmektedir. Bu atölye çalışmasında amacımız olaylara ve problemlere bir çocuk gibi yalın bir zihniyetle bakarak  yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme seçeneklerini arttırmaktır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Stresin İçindeki Fırsatları Görebilme

İşyerinde stres istenmeyen bir durum gibi gözükse de aslında istenmeyen şey stresin kendisi değil bireylerde yarattığı negatif etki ve sonuçlardır. Oysa stresin altındaki güçlü mesajı alıp kendimizi geliştirme fırsatı olarak kullanabilir ve kaotik ortamlarda sağlam durabilirsek büyüme ve öğrenmemiz çok daha hızlı olacaktır. Amacımız stresin altında yatan bireysel ve kurumsal mesajları görerek etkin bir şekilde içinden geçebilmek ve negatif etkilerini yönetmektir.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Hayallerin Vizyona Katkısı

Bir şirkette çalışan bireylerin hayalleri kurumu da yakından ilgilendirmektedir. Her insanın telaffuz etse de etmese de, bilse de bilmese de derinde bir yerde yaşamına dair hayalleri vardır. Bireyler kendi hayallerini o şirkette gerçekleştirebildiklerine,  desteklendiklerine inandıkları zaman sıradışı performans ortaya çıkmaktadır.  Şirketin  kendi vizyonuna doğru ilerlerken en önemli yakıtı çalışanlarının hayalleridir. Bu atölye çalışmasında amacımız bireylerin hayal gücü ve hayalleri üzerinde çalışarak bunların şirket vizyonuna uyumlanmasını sağlamaktır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Korkular, Özgüven ve Motivasyon

Bilinçaltımızdaki en temel korkularımız bizi kısıtlamakta, eyleme geçme veya ilerleme noktasında bizi engellemektedir. Bu da yaşamımızda ve performansımızda tıkanıklar yaratmaktadır. Bu atölye çalışmasındaki amacımız korkularımız ve gölge yanlarımız ile yüzleşerek onlarla barışmak ve buna bağlı olarak özgüveni ve motivasyonu artmış, hızlı karar verebilen, eyleme geçmekte tereddüt etmeyen çalışanlar yaratmaktır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Hayalleriniz Mucizelerinizdir

Doğanın içinde konaklamalı ve dış dünya ile iletişimin kesilmesiyle  gerçekleşen bu eğitimde; öncelikli hedef zihnimizi susturarak, içimizdeki sihirbaz çocukla iletişime geçmek, hayal kurmak ve hayallerin sorumluluğunu alma sanatında uzmanlaşmaktır.Bu atölye çalışması bireyin yaşamına tam bir tatmin ve performans getirerek daha kaliteli yaşamasını sağlamaktadır. 

 


Detaylı Bilgi ve Kayıt

İçsel Denge ve İşyerinde Verimilik

Bu çalışma eril ve dişi enerjinin dengelenmesiyle birlikte büyük resme, bir adım sonrasına dair çerçeve çizilirken, detayda karşımıza çıkanları da kaçırmadan esnek ve uyumlu olarak hem zamanı etkin kullanmamızı sağlar, hem de verimliliği arttırmaktadır.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Kişiselleştirmeden Geribildirim Alma ve Verme


İş hayatında çalışan ve yönetici arasındaki iletişim işin tüm süreçlerini etkiler niteliktedir. Çalışma ortamında var olan iletişim probleminin ortadan kalkması ve sağlıklı bir iletişim kurmak adına karşılıklı istek ve taleplerin net olması zamanında ve etkin geribildirim verme yoluyla gerçekleşmektedir. Sağlıklı ve etkin olarak verilen geribildirimler verimlilik artışı sağlayabileceği gibi ile iş süreçleri de daha sağlıklı hale getirecektir.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Kişilik Profiline Göre İş Seçimi

Kişiliğimiz doğduğumuz andan itibaren gelişmeye ve şekillenmeye başlar. Aynı zamanda günden güne değişim içindedir. Toplumda kişiliğimizle var olmaya başladığımız andan itibaren bizden farklıları ve bize benzeyenleri hemen fark ederiz. Aslında dört ana üslup vardır: Kişilik profilimizi keşfetmek ve hangi üsluba sahip olduğumuzu öğrenmek daha keyifli bir çalışma hayatına sahip olmamızı beraberinde getirir.

Detaylı Bilgi ve Kayıt

Fark Yaratan Özgeçmiş Hazırlama

İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir. İyi hazırlanmış bir CV, tasarımı ve sunumu ile yüzlercesi arasından farkedilmeyi sağlamalıdır. Ancak, herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce kendinizi tanıtmanız için doğru hazırlanmış bir CV günümüz koşullarında yeterli değildir, aynı zamanda fark yaratan bir CV sunmanız şart!

Amacımız, bu adımı en doğru şekilde atmanızda, fark edilmenizde size yardımcı olabilmek, sizi hazırlayabilmektir.Detaylı Bilgi ve Kayıt

Özgüvenli İletişim

İş hayatında iletişim ve ilişki kurma yeteneği önemini korumaktadır. İletişim sürecinin sağlıklı yürümesi için iletişimdeki engellerin ortadan kaldırılması ya da en azından yönetilebilmesi, iletişim yöntemlerinin etkin olarak kullanılabilmesi, empati ve duygusal zekadan yararlanılması gereklidir. 


Detaylı Bilgi ve Kayıt

Profesyonel Sunum Hazırlama

Bilgiye çok hızlı erişebildiğimiz günümüz iş hayatında, “bilmek” artık yeterli gelmiyor. Profesyonel organizasyonlar, sadece bilene değil, aynı zamanda bunu doğru aktarabilene ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle bu eğitim, katılımcılarına sahip oldukları bilgiyi en başarılı ve hızlı biçimde sunabilmeyi anlatıyor.


Detaylı Bilgi ve Kayıt

 

 

 

 
SP İnsan Kaynakları Hülya Erbeyli; Türkiye İş Kurumu'nun 08.03.2014 tarih ve 644 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için İstanbul çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kadıköy Hizmet Merkezine başvurabilirsiniz. Adres: Eğitim Mah. 1. Açıkgöz Sok. No: 34 Kadıköy / İstanbul Telefon: 0216 418 34 55-57
19.08.2019    aktif 1    bugün : 92    toplam : 298517